Σίτιση με το χέρι Εκτελέστε αυτόματη μηχανή χύτευσης με εμφύσηση